ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนโพนทราย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
2
6
1
อบ.2
6
8
14
1
อบ.3
6
5
11
1
รวม อบ.
16
15
31
3
ป.1
4
2
6
1
ป.2
4
4
8
1
ป.3
3
9
12
1
ป.4
4
3
7
1
ป.5
5
5
10
1
ป.6
8
8
16
1
รวมประถม
28
31
59
6
ม.1
8
1
9
1
ม.2
12
5
17
1
ม.3
8
3
11
1
รวมมัธยมต้น
28
9
37
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
72
55
127
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...