ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกุดโง้ง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
4
7
1
อบ.3
7
3
10
1
รวม อบ.
10
7
17
2
ป.1
6
11
17
1
ป.2
3
3
6
1
ป.3
3
9
12
1
ป.4
8
5
13
1
ป.5
10
7
17
1
ป.6
8
7
15
1
รวมประถม
38
42
80
6
ม.1
7
3
10
1
ม.2
5
1
6
1
ม.3
7
5
12
1
รวมมัธยมต้น
19
9
28
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
67
58
125
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...