ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกุดโง้ง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
4
11
1
อบ.3
6
11
17
1
รวม อบ.
13
15
28
2
ป.1
4
3
7
1
ป.2
4
9
13
1
ป.3
8
5
13
1
ป.4
9
7
16
1
ป.5
8
7
15
1
ป.6
8
4
12
1
รวมประถม
41
35
76
6
ม.1
5
1
6
1
ม.2
6
7
13
1
ม.3
10
6
16
1
รวมมัธยมต้น
21
14
35
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
75
64
139
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...