ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเมืองใหม่ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
10
17
1
อบ.3
11
11
22
1
รวม อบ.
18
21
39
2
ป.1
8
8
16
1
ป.2
6
8
14
1
ป.3
5
11
16
1
ป.4
12
4
16
1
ป.5
6
8
14
1
ป.6
9
8
17
1
รวมประถม
46
47
93
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
64
68
132
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...