ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
58
59
117
4
อบ.3
52
67
119
4
รวม อบ.
110
126
236
8
ป.1
88
86
174
6
ป.2
97
101
198
6
ป.3
94
115
209
6
ป.4
88
114
202
6
ป.5
91
87
178
6
ป.6
69
106
175
6
รวมประถม
527
609
1,136
36
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
637
735
1,372
44
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...