ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
52
66
118
4
อบ.3
61
56
117
4
รวม อบ.
113
122
235
8
ป.1
92
94
186
5
ป.2
85
106
191
5
ป.3
82
110
192
5
ป.4
91
95
186
6
ป.5
71
102
173
6
ป.6
75
109
184
6
รวมประถม
496
616
1,112
33
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
609
738
1,347
41
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...