ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501 ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
8
16
1
อบ.2
18
18
36
2
อบ.3
20
28
48
2
รวม อบ.
46
54
100
5
ป.1
16
21
37
1
ป.2
32
21
53
2
ป.3
11
19
30
3
ป.4
53
43
96
3
ป.5
38
58
96
3
ป.6
54
59
113
3
รวมประถม
204
221
425
15
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
250
275
525
20
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...