ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501 ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
11
13
24
1
อบ.2
15
22
37
2
อบ.3
18
17
35
2
รวม อบ.
44
52
96
5
ป.1
18
33
51
2
ป.2
14
24
38
2
ป.3
35
20
55
3
ป.4
7
18
25
3
ป.5
50
40
90
3
ป.6
39
56
95
3
รวมประถม
163
191
354
16
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
207
243
450
21
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...