ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านซ่ง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
11
15
1
อบ.3
4
9
13
1
รวม อบ.
8
20
28
2
ป.1
15
5
20
1
ป.2
1
6
7
1
ป.3
11
8
19
1
ป.4
7
12
19
1
ป.5
7
5
12
1
ป.6
12
6
18
1
รวมประถม
53
42
95
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
61
62
123
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...