ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
10
21
1
อบ.3
8
12
20
1
รวม อบ.
19
22
41
2
ป.1
6
10
16
1
ป.2
10
18
28
1
ป.3
12
9
21
1
ป.4
17
8
25
1
ป.5
7
16
23
1
ป.6
10
12
22
1
รวมประถม
62
73
135
6
ม.1
16
8
24
1
ม.2
14
14
28
1
ม.3
5
10
15
1
รวมมัธยมต้น
35
32
67
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
116
127
243
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...