ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
10
19
1
อบ.3
4
10
14
1
รวม อบ.
13
20
33
2
ป.1
11
14
25
1
ป.2
11
9
20
1
ป.3
16
9
25
1
ป.4
8
16
24
1
ป.5
10
13
23
1
ป.6
21
3
24
1
รวมประถม
77
64
141
6
ม.1
15
11
26
1
ม.2
5
11
16
1
ม.3
14
9
23
1
รวมมัธยมต้น
34
31
65
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
124
115
239
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...