ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
8
14
1
อบ.3
12
5
17
1
รวม อบ.
18
13
31
2
ป.1
13
5
18
1
ป.2
9
13
22
1
ป.3
12
11
23
1
ป.4
11
11
22
1
ป.5
7
11
18
1
ป.6
10
9
19
1
รวมประถม
62
60
122
6
ม.1
6
10
16
1
ม.2
9
7
16
1
ม.3
6
9
15
1
รวมมัธยมต้น
21
26
47
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
101
99
200
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...