ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง"ราษฎร์สงเคราะห์" ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
5
17
1
อบ.3
13
4
17
1
รวม อบ.
25
9
34
2
ป.1
8
13
21
1
ป.2
14
11
25
1
ป.3
10
11
21
1
ป.4
6
11
17
1
ป.5
9
10
19
1
ป.6
6
9
15
1
รวมประถม
53
65
118
6
ม.1
11
7
18
1
ม.2
6
9
15
1
ม.3
7
6
13
1
รวมมัธยมต้น
24
22
46
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
102
96
198
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...