ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเหล่า ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
0
12
1
อบ.3
9
6
15
1
รวม อบ.
21
6
27
2
ป.1
10
13
23
1
ป.2
14
3
17
1
ป.3
16
13
29
1
ป.4
9
13
22
1
ป.5
8
6
14
1
ป.6
11
9
20
1
รวมประถม
68
57
125
6
ม.1
9
11
20
1
ม.2
9
0
9
1
ม.3
8
9
17
1
รวมมัธยมต้น
26
20
46
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
115
83
198
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...