ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเหล่า ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
6
16
1
อบ.3
9
11
20
1
รวม อบ.
19
17
36
2
ป.1
14
3
17
1
ป.2
16
13
29
1
ป.3
9
12
21
1
ป.4
9
7
16
1
ป.5
9
9
18
1
ป.6
9
12
21
1
รวมประถม
66
56
122
6
ม.1
11
0
11
1
ม.2
9
11
20
1
ม.3
9
5
14
1
รวมมัธยมต้น
29
16
45
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
114
89
203
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...