ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านค้อ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
6
9
1
อบ.3
6
8
14
1
รวม อบ.
9
14
23
2
ป.1
9
11
20
1
ป.2
1
3
4
1
ป.3
5
8
13
1
ป.4
8
5
13
1
ป.5
8
4
12
1
ป.6
8
9
17
1
รวมประถม
39
40
79
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
48
54
102
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...