ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านค้อ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
5
8
1
อบ.3
3
6
9
1
รวม อบ.
6
11
17
2
ป.1
5
7
12
1
ป.2
9
12
21
1
ป.3
3
4
7
1
ป.4
4
6
10
1
ป.5
7
6
13
1
ป.6
8
4
12
1
รวมประถม
36
39
75
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
42
50
92
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...