ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโพนงาม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
6
14
1
อบ.3
6
6
12
1
รวม อบ.
14
12
26
2
ป.1
11
7
18
1
ป.2
8
5
13
1
ป.3
8
11
19
1
ป.4
7
4
11
1
ป.5
12
6
18
1
ป.6
8
9
17
1
รวมประถม
54
42
96
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
68
54
122
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...