ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโพนงาม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
3
12
1
อบ.3
10
6
16
1
รวม อบ.
19
9
28
2
ป.1
6
6
12
1
ป.2
11
8
19
1
ป.3
8
5
13
1
ป.4
8
11
19
1
ป.5
8
4
12
1
ป.6
13
6
19
1
รวมประถม
54
40
94
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
73
49
122
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...