ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
2
3
1
อบ.3
3
1
4
1
รวม อบ.
4
3
7
2
ป.1
1
1
2
1
ป.2
4
6
10
1
ป.3
5
3
8
1
ป.4
6
4
10
1
ป.5
5
4
9
1
ป.6
5
2
7
1
รวมประถม
26
20
46
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
30
23
53
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...