ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนห้วยตาเปอะ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
20
16
36
1
อบ.3
7
10
17
1
รวม อบ.
27
26
53
2
ป.1
11
12
23
1
ป.2
11
22
33
1
ป.3
11
8
19
1
ป.4
13
12
25
1
ป.5
12
12
24
1
ป.6
13
16
29
1
รวมประถม
71
82
153
6
ม.1
11
11
22
1
ม.2
18
14
32
1
ม.3
18
10
28
1
รวมมัธยมต้น
47
35
82
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
145
143
288
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...