ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
7
14
1
อบ.2
11
5
16
1
อบ.3
7
8
15
1
รวม อบ.
25
20
45
3
ป.1
10
12
22
1
ป.2
10
10
20
1
ป.3
5
11
16
1
ป.4
13
14
27
1
ป.5
15
8
23
1
ป.6
8
8
16
1
รวมประถม
61
63
124
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
86
83
169
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...