ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
4
9
1
อบ.3
10
8
18
1
รวม อบ.
15
12
27
2
ป.1
13
7
20
1
ป.2
7
4
11
1
ป.3
8
4
12
1
ป.4
8
11
19
1
ป.5
7
10
17
1
ป.6
5
12
17
1
รวมประถม
48
48
96
6
ม.1
6
4
10
1
ม.2
18
4
22
1
ม.3
4
19
23
1
รวมมัธยมต้น
28
27
55
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
91
87
178
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...