ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
13
18
1
อบ.3
6
7
13
1
รวม อบ.
11
20
31
2
ป.1
8
6
14
1
ป.2
10
7
17
1
ป.3
7
4
11
1
ป.4
6
10
16
1
ป.5
6
4
10
1
ป.6
4
2
6
1
รวมประถม
41
33
74
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
52
53
105
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...