ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนดอนตาล ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
14
27
2
อบ.3
20
16
36
1
รวม อบ.
33
30
63
3
ป.1
16
18
34
2
ป.2
22
18
40
2
ป.3
17
21
38
2
ป.4
20
22
42
2
ป.5
21
16
37
2
ป.6
31
20
51
2
รวมประถม
127
115
242
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
160
145
305
15
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...