ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนดอนตาล ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
20
15
35
2
อบ.3
15
14
29
1
รวม อบ.
35
29
64
3
ป.1
21
17
38
2
ป.2
16
21
37
2
ป.3
20
19
39
2
ป.4
19
16
35
2
ป.5
29
18
47
2
ป.6
31
24
55
2
รวมประถม
136
115
251
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
171
144
315
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...