ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาม่วง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
1
6
1
อบ.2
1
4
5
1
อบ.3
4
4
8
1
รวม อบ.
10
9
19
3
ป.1
6
5
11
1
ป.2
5
1
6
1
ป.3
1
6
7
1
ป.4
5
2
7
1
ป.5
5
4
9
1
ป.6
3
6
9
1
รวมประถม
25
24
49
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
35
33
68
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...