ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโพนสว่าง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
10
21
1
อบ.3
7
8
15
1
รวม อบ.
18
18
36
2
ป.1
18
8
26
1
ป.2
9
9
18
1
ป.3
6
6
12
1
ป.4
11
10
21
1
ป.5
10
13
23
1
ป.6
5
11
16
1
รวมประถม
59
57
116
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
77
75
152
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...