ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
13
30
1
อบ.3
12
9
21
1
รวม อบ.
29
22
51
2
ป.1
17
9
26
1
ป.2
10
14
24
1
ป.3
13
17
30
1
ป.4
15
11
26
1
ป.5
13
10
23
1
ป.6
15
11
26
1
รวมประถม
83
72
155
6
ม.1
13
13
26
1
ม.2
9
7
16
1
ม.3
2
8
10
1
รวมมัธยมต้น
24
28
52
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
136
122
258
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...