ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
6
10
1
อบ.3
9
7
16
1
รวม อบ.
13
13
26
2
ป.1
8
5
13
1
ป.2
8
8
16
1
ป.3
4
10
14
1
ป.4
8
7
15
1
ป.5
5
10
15
1
ป.6
4
11
15
1
รวมประถม
37
51
88
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
50
64
114
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...