ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
5
12
1
อบ.3
8
12
20
1
รวม อบ.
15
17
32
2
ป.1
7
9
16
1
ป.2
12
9
21
1
ป.3
8
7
15
1
ป.4
4
9
13
1
ป.5
5
2
7
1
ป.6
9
7
16
1
รวมประถม
45
43
88
6
ม.1
11
4
15
1
ม.2
8
3
11
1
ม.3
8
7
15
1
รวมมัธยมต้น
27
14
41
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
87
74
161
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...