ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
6
19
1
อบ.3
6
4
10
1
รวม อบ.
19
10
29
2
ป.1
7
12
19
1
ป.2
7
9
16
1
ป.3
11
9
20
1
ป.4
8
9
17
1
ป.5
6
9
15
1
ป.6
5
2
7
1
รวมประถม
44
50
94
6
ม.1
12
6
18
1
ม.2
9
6
15
1
ม.3
7
2
9
1
รวมมัธยมต้น
28
14
42
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
91
74
165
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...