ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองกระยัง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
4
5
5
อบ.3
1
5
6
6
รวม อบ.
2
9
11
11
ป.1
3
6
9
9
ป.2
6
1
7
7
ป.3
2
6
8
8
ป.4
2
2
4
4
ป.5
2
3
5
5
ป.6
3
4
7
6
รวมประถม
18
22
40
39
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
20
31
51
50
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...