ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบาก2 ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
19
15
34
2
อบ.3
11
11
22
1
รวม อบ.
30
26
56
3
ป.1
24
18
42
2
ป.2
14
22
36
2
ป.3
22
16
38
2
ป.4
17
22
39
2
ป.5
14
23
37
1
ป.6
19
14
33
1
รวมประถม
110
115
225
10
ม.1
12
20
32
1
ม.2
10
18
28
1
ม.3
11
14
25
1
รวมมัธยมต้น
33
52
85
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
173
193
366
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...