ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านภูล้อม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
1
5
1
อบ.2
6
6
12
1
อบ.3
4
3
7
1
รวม อบ.
14
10
24
3
ป.1
5
1
6
1
ป.2
4
9
13
1
ป.3
11
11
22
1
ป.4
6
1
7
1
ป.5
9
10
19
1
ป.6
10
5
15
1
รวมประถม
45
37
82
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
59
47
106
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...