ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองบอน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
3
11
1
อบ.3
10
3
13
1
รวม อบ.
18
6
24
2
ป.1
6
3
9
1
ป.2
11
6
17
1
ป.3
8
6
14
1
ป.4
5
7
12
1
ป.5
4
11
15
1
ป.6
8
3
11
1
รวมประถม
42
36
78
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
60
42
102
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...