ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
11
20
1
อบ.3
8
5
13
1
รวม อบ.
17
16
33
2
ป.1
12
13
25
1
ป.2
10
5
15
1
ป.3
8
12
20
1
ป.4
10
11
21
1
ป.5
9
9
18
1
ป.6
12
8
20
1
รวมประถม
61
58
119
6
ม.1
13
7
20
1
ม.2
10
1
11
1
ม.3
7
6
13
1
รวมมัธยมต้น
30
14
44
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
108
88
196
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...