ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
15
24
1
อบ.3
8
11
19
1
รวม อบ.
17
26
43
2
ป.1
8
4
12
1
ป.2
12
13
25
1
ป.3
10
4
14
1
ป.4
8
12
20
1
ป.5
9
12
21
1
ป.6
9
8
17
1
รวมประถม
56
53
109
6
ม.1
12
5
17
1
ม.2
13
7
20
1
ม.3
10
1
11
1
รวมมัธยมต้น
35
13
48
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
108
92
200
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...