ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาทาม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
10
13
1
อบ.2
9
17
26
1
อบ.3
9
8
17
1
รวม อบ.
21
35
56
3
ป.1
16
13
29
1
ป.2
16
14
30
1
ป.3
12
9
21
1
ป.4
12
11
23
1
ป.5
14
8
22
1
ป.6
10
10
20
1
รวมประถม
80
65
145
6
ม.1
24
8
32
1
ม.2
11
13
24
1
ม.3
11
9
20
1
รวมมัธยมต้น
46
30
76
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
147
130
277
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...