ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนสวาท ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
8
16
1
อบ.3
6
11
17
1
รวม อบ.
14
19
33
2
ป.1
6
9
15
1
ป.2
14
10
24
1
ป.3
8
4
12
1
ป.4
11
10
21
1
ป.5
8
8
16
1
ป.6
14
6
20
1
รวมประถม
61
47
108
6
ม.1
11
9
20
1
ม.2
5
15
20
1
ม.3
6
4
10
1
รวมมัธยมต้น
22
28
50
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
97
94
191
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...