ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
4
6
1
อบ.3
5
12
17
1
รวม อบ.
7
16
23
2
ป.1
9
5
14
1
ป.2
6
5
11
1
ป.3
5
10
15
1
ป.4
8
6
14
1
ป.5
8
9
17
1
ป.6
10
8
18
1
รวมประถม
46
43
89
6
ม.1
8
12
20
1
ม.2
10
11
21
1
ม.3
7
10
17
1
รวมมัธยมต้น
25
33
58
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
78
92
170
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...