ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแก้ง2 ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
1
2
1
อบ.3
8
4
12
1
รวม อบ.
9
5
14
2
ป.1
8
2
10
1
ป.2
7
3
10
1
ป.3
3
4
7
1
ป.4
1
2
3
1
ป.5
3
5
8
1
ป.6
4
10
14
1
รวมประถม
26
26
52
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
35
31
66
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...