ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
7
8
1
อบ.3
3
1
4
1
รวม อบ.
4
8
12
2
ป.1
5
5
10
1
ป.2
7
8
15
1
ป.3
8
3
11
1
ป.4
7
6
13
1
ป.5
6
4
10
1
ป.6
7
1
8
1
รวมประถม
40
27
67
6
ม.1
9
4
13
1
ม.2
7
5
12
1
ม.3
5
3
8
1
รวมมัธยมต้น
21
12
33
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
65
47
112
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...