ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาคำน้อย1 ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
1
4
1
อบ.3
5
1
6
1
รวม อบ.
8
2
10
2
ป.1
3
4
7
1
ป.2
4
6
10
1
ป.3
5
4
9
1
ป.4
6
4
10
1
ป.5
5
3
8
1
ป.6
7
2
9
1
รวมประถม
30
23
53
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
38
25
63
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...