ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
4
16
1
อบ.3
10
9
19
1
รวม อบ.
22
13
35
2
ป.1
5
11
16
1
ป.2
11
4
15
1
ป.3
5
10
15
1
ป.4
10
7
17
1
ป.5
11
8
19
1
ป.6
11
15
26
1
รวมประถม
53
55
108
6
ม.1
9
10
19
1
ม.2
4
4
8
1
ม.3
9
6
15
1
รวมมัธยมต้น
22
20
42
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
97
88
185
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...