ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเหล่าหมี ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
16
23
1
อบ.3
7
13
20
1
รวม อบ.
14
29
43
2
ป.1
12
11
23
1
ป.2
16
13
29
1
ป.3
5
7
12
1
ป.4
10
14
24
1
ป.5
13
4
17
1
ป.6
10
9
19
1
รวมประถม
66
58
124
6
ม.1
13
4
17
1
ม.2
10
0
10
1
ม.3
5
4
9
1
รวมมัธยมต้น
28
8
36
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
108
95
203
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...