ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเหล่าหมี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
13
21
1
อบ.3
12
10
22
1
รวม อบ.
20
23
43
2
ป.1
17
13
30
1
ป.2
5
7
12
1
ป.3
11
15
26
1
ป.4
14
4
18
1
ป.5
11
9
20
1
ป.6
12
8
20
1
รวมประถม
70
56
126
6
ม.1
10
0
10
1
ม.2
5
4
9
1
ม.3
8
3
11
1
รวมมัธยมต้น
23
7
30
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
113
86
199
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...