ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกสว่าง1 ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
8
12
1
อบ.3
5
4
9
1
รวม อบ.
9
12
21
2
ป.1
6
6
12
1
ป.2
8
5
13
1
ป.3
5
5
10
1
ป.4
6
10
16
1
ป.5
4
6
10
1
ป.6
13
4
17
1
รวมประถม
42
36
78
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
51
48
99
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...