ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าพยอม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
1
4
1
อบ.3
6
3
9
1
รวม อบ.
9
4
13
2
ป.1
0
4
4
1
ป.2
4
2
6
1
ป.3
3
6
9
1
ป.4
6
0
6
1
ป.5
4
1
5
1
ป.6
2
3
5
1
รวมประถม
19
16
35
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
28
20
48
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...