ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสยามกลการ4 ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
19
6
25
1
อบ.3
11
8
19
1
รวม อบ.
30
14
44
2
ป.1
10
9
19
1
ป.2
11
10
21
1
ป.3
7
6
13
1
ป.4
6
7
13
1
ป.5
7
9
16
1
ป.6
12
18
30
1
รวมประถม
53
59
112
6
ม.1
11
9
20
1
ม.2
12
17
29
1
ม.3
12
17
29
1
รวมมัธยมต้น
35
43
78
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
118
116
234
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...