ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านม่วงไข่ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
3
6
1
อบ.2
1
8
9
1
อบ.3
6
8
14
1
รวม อบ.
10
19
29
3
ป.1
4
8
12
1
ป.2
2
7
9
1
ป.3
5
8
13
1
ป.4
5
3
8
1
ป.5
4
4
8
1
ป.6
3
8
11
1
รวมประถม
23
38
61
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
33
57
90
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...