ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคำสร้อย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
11
24
1
อบ.3
9
11
20
1
รวม อบ.
22
22
44
2
ป.1
29
24
53
2
ป.2
24
23
47
2
ป.3
21
27
48
2
ป.4
18
15
33
2
ป.5
22
32
54
2
ป.6
28
26
54
2
รวมประถม
142
147
289
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
164
169
333
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...