ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านภูแผงม้า ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
7
14
1
อบ.3
5
9
14
1
รวม อบ.
12
16
28
2
ป.1
8
9
17
1
ป.2
8
4
12
1
ป.3
11
6
17
1
ป.4
9
6
15
1
ป.5
5
9
14
1
ป.6
6
8
14
1
รวมประถม
47
42
89
6
ม.1
9
10
19
1
ม.2
6
3
9
1
ม.3
8
8
16
1
รวมมัธยมต้น
23
21
44
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
82
79
161
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...