ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคำนางโอก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
5
12
1
อบ.3
9
6
15
1
รวม อบ.
16
11
27
2
ป.1
6
3
9
1
ป.2
8
9
17
1
ป.3
8
9
17
1
ป.4
13
6
19
1
ป.5
8
8
16
1
ป.6
10
8
18
1
รวมประถม
53
43
96
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
69
54
123
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...