ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
3
9
1
อบ.2
4
2
6
1
อบ.3
1
2
3
1
รวม อบ.
11
7
18
3
ป.1
3
0
3
1
ป.2
3
3
6
1
ป.3
0
1
1
1
ป.4
2
2
4
1
ป.5
7
0
7
1
ป.6
2
2
4
1
รวมประถม
17
8
25
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
28
15
43
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...