ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
6
11
1
อบ.3
6
2
8
1
รวม อบ.
11
8
19
2
ป.1
7
11
18
1
ป.2
3
4
7
1
ป.3
10
6
16
1
ป.4
10
12
22
1
ป.5
7
17
24
1
ป.6
9
8
17
1
รวมประถม
46
58
104
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
57
66
123
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...