ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคำบง1 ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
21
22
43
2
อบ.3
27
14
41
2
รวม อบ.
48
36
84
4
ป.1
24
35
59
2
ป.2
35
30
65
2
ป.3
29
27
56
2
ป.4
34
26
60
2
ป.5
29
37
66
2
ป.6
25
19
44
2
รวมประถม
176
174
350
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
224
210
434
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...