ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
15
28
1
อบ.3
10
20
30
1
รวม อบ.
23
35
58
2
ป.1
21
21
42
2
ป.2
26
23
49
2
ป.3
20
15
35
2
ป.4
25
18
43
2
ป.5
20
26
46
2
ป.6
18
17
35
2
รวมประถม
130
120
250
12
ม.1
24
27
51
2
ม.2
25
23
48
2
ม.3
32
34
66
2
รวมมัธยมต้น
81
84
165
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
234
239
473
20
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...