ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
9
8
17
1
อบ.2
12
20
32
1
อบ.3
17
21
38
2
รวม อบ.
38
49
87
4
ป.1
24
24
48
2
ป.2
18
14
32
1
ป.3
23
18
41
1
ป.4
20
25
45
2
ป.5
21
18
39
2
ป.6
16
30
46
2
รวมประถม
122
129
251
10
ม.1
24
22
46
2
ม.2
33
33
66
2
ม.3
38
31
69
2
รวมมัธยมต้น
95
86
181
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
255
264
519
20
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...