ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
3
11
1
อบ.3
9
6
15
1
รวม อบ.
17
9
26
2
ป.1
6
5
11
1
ป.2
3
8
11
1
ป.3
9
3
12
1
ป.4
3
4
7
1
ป.5
8
7
15
1
ป.6
7
2
9
1
รวมประถม
36
29
65
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
53
38
91
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...