ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สาขาหนองลำดวน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
4
8
1
อบ.3
4
3
7
1
รวม อบ.
8
7
15
2
ป.1
2
4
6
1
ป.2
2
1
3
1
ป.3
4
2
6
1
ป.4
2
1
3
1
ป.5
1
2
3
1
ป.6
3
5
8
1
รวมประถม
14
15
29
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
22
22
44
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...