ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
7
13
1
อบ.3
7
7
14
1
รวม อบ.
13
14
27
2
ป.1
15
8
23
1
ป.2
8
6
14
1
ป.3
9
7
16
1
ป.4
7
14
21
1
ป.5
8
10
18
1
ป.6
10
6
16
1
รวมประถม
57
51
108
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
70
65
135
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...