ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาอุดม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
13
17
1
อบ.3
9
5
14
1
รวม อบ.
13
18
31
2
ป.1
13
8
21
1
ป.2
12
11
23
1
ป.3
13
10
23
1
ป.4
11
9
20
1
ป.5
12
9
21
1
ป.6
13
9
22
1
รวมประถม
74
56
130
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
87
74
161
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...