ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาอุดม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
11
16
1
อบ.3
5
12
17
1
รวม อบ.
10
23
33
2
ป.1
10
6
16
1
ป.2
12
8
20
1
ป.3
11
9
20
1
ป.4
13
10
23
1
ป.5
11
8
19
1
ป.6
12
9
21
1
รวมประถม
69
50
119
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
79
73
152
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...